PL EN UA
Aktualności
25 stycznia 2018 r. delegacja PWSW, w składzie rektor dr Paweł Trefler, prorektor dr Sławomir Solecki i kanclerz Tadeusz Krzosek, uczestniczyła w obradach 50 sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. Punkt 14 porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. więcej
Państwowa Wyższa Szkołą Wschodnioeuropejska w Przemyślu (partner wydarzenia) zaprasza na spotkanie z dziennikarką i historykiem sztuki Małgorzata Czyńską, autorka książki "Dom polski. Meblościanka z pikasami" (Wyd. Czarne). Organizatorami spotkania są: Wydawnictwo Czarne oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Rozmowę na Scenie Bunkier, 30 stycznia (wtorek), od godziny 17:00, poprowadzi Tomir Mazur. Wstęp wolny! więcej
23 stycznia 2018 roku w Kolegium Technicznym miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe wspólnoty akademickiej PWSW w Przemyślu. więcej
Poniedziałkowy wieczór (22.01.2018) w Domu Studenta PWSW wypełniło spotkanie studentów z JM Rektorem PWSW dr. Pawłem Treflerem oraz przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Spotkanie miało charakter informacyjny, prewencyjny, a młodzież została ostrzeżona przed najczęściej popełnianymi wykroczeniami i przestępstwami. więcej
Msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo na czas zimowej sesji egzaminacyjnej - przyjdź z indeksem. Kościół Ojców Reformatów w Przemyślu (ul. Jagiellońska) niedziela, 28 stycznia 2018 r., godz. 13.30. więcej
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!